Informace o použití baterie

Vyjměte baterii, pokud se vibrace zpomalí nebo zastaví. Nenechávejte v přístroji prázdnou baterii. Baterie vyměňujte pouze v suchém prostředí. Baterie recyklujte v souladu s místními předpisy. Upozornění: Alkalickou baterii AAA instalujte správně z hlediska polarity (+/-), aby nedošlo ke zkratování jejích pólů. Pokud baterie vyteče, přístroj očistěte vlhkým hadříkem a umyjte si ruce. Pokud se jakýkoliv materiál z baterie dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepolykejte. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.