Odhodlání přinést z tohoto světa to nejlepší

NÁŠ ZÁVAZEK

PŘINÁŠÍME TO NEJLEPŠÍ ZE SVĚTA KOLEM NÁS

Již více než 120 let pomáhá Gillette mužům vypadat, cítit se a být co nejlepší v každém věku a životní etapě.

CESTA K DOSPĚLOSTI MÁ VÝZVY,
NEZÁVISLE NA TOM, KDO JSTE A ODKUD JSTE.

Většina mužů své emoce nesdílí

Mladí muži si myslí, že není přijatelné otevřeně sdílet emoce, když se cítí smutní nebo nejistí (USA).

(1)

Chlapci, kteří mají pocit, že nejsou dostatečně fit, mají sklon k duševním chorobám

Když chlapci nemají pocit, že zapadají do kolektivu, může to vést k menšímu počtu blízkých vztahů a horšímu duševnímu zdraví.

(2)

Mladí muži neuvažují svobodně o těch povoláních, která nejsou pro muže obvyklá

Mladí muži nemají pocit, že je přijatelné zkoušet kariéru, která by mohla být pro muže považována za neobvyklou.

(3)

PROČ JE DŮLEŽITÉ MÍT VZOR

Pomáhá to mít průvodce, který může podat pomocnou ruku, působit jako rádce nebo být podpůrným hlasem.

Většina mužů, kteří mají své vzory, věří ve svou budoucnost

76% mladých mužů, kteří mají vzor, souhlasí s tím, že si věří ohledně své budoucnosti.

(4)

Mladí muži přiznávají, že vzory je přiměly starat se o sebe

84% mladých mužů říká, že jim vzor může pomoci stát se starostlivějším člověkem.

(5)

Mladí muži věří, že vzory jim pomáhají být sami sebou

86% mladých mužů věří, že jim vzor může pomoci být sám sebou.

(6)

INSPIRACE K POZITIVNÍ ZMĚNĚ

Naší ambicí je zajistit, aby všichni chlapci vyrůstali s pozitivními vzory. Gillette propojí stovky milionů chlapců s programy, zdroji a obsahem, které využívají sílu vzorů — a zároveň podpoří a oslaví ty, kteří již ukazují, jakými muži mohou být pro další generace.

PODLE ODBORNÍKŮ MOHOU CHLAPCŮM POMOCI VZORY.

Chceme, aby každý chlapec věděl, že je v pořádku...

Sdílejte své emoce s ostatními

SDÍLET SVÉ EMOCE

Ozvěte se, když někdo potřebuje podporu

ZASTÁVAT SE OSTATNÍCH

Pro kluky je důležité mít koníčka

PROSAZOVAT SVÉ AMBICE

Musíme vypadat dobře, ne dokonale

BÝT HRDÝ NA SVŮJ FYZICKÝ VZHLED

KONKRÉTNÍ KROKY

Chceme, aby se každý chlapec mohl svobodně vyjádřit.
Níže naleznete další zdroje zaměřené na sílu vzorů.

Síla být obklopen pozitivními lidmi

NÁSTROJE PRO DNEŠNÍ A ZÍTŘEJŠÍ VZORY

Inspirujte se skutečnými vzory a zjistěte, jak můžete něco změnit přímo tam, kde jste.

Vzhlížejte k někomu, abyste lépe dospěli

CHCETE SE PROPOJIT?

Skvělý vzor může změnit svět. Podívejte se na tyto zdroje.

DOPAD SKRZE MÍSTNÍ PROGRAMY

Gillette podporuje rozvojové programy pro muže a mládež s místními organizacemi, jako jsou Boys & Girls Clubs of America a Football Beyond Borders.

DOPAD SKRZE CELOSVĚTOVÝ DOSAH

Jako jeden z největších světových marketérů pro muže využíváme náš dosah k tomu, abychom oslavovali světové vzory, inspirovali více mužů k zapojení a ukázali „to nejlepší, čím muž může být“ pro další generace

NA TÉTO CESTĚ JSME SPOLEČNĚ

Za poslední tři roky jsme darovali miliony neziskovým organizacím po celém světě, které realizují ty nejzajímavější a nejpůsobivější programy navržené tak, aby pomohly mužům všech věkových kategorií dosáhnout jejich osobního maxima. I když v darech pokračujeme, víme, že je před námi další práce, a v tomto prostoru nadále působíme.

DOPORUČENÍ PRODUKTŮ PRO MLADÉ MUŽE

Užijte si hladké oholení a skvělý styl s jistotou.

Zdroje
(1) Celosvětový průzkum společnosti Gillette, zdroj: GFK brand Health Tracker, Global Average, 2021
(2) Equimundo GBI Research: https://www.equimundo.org/resources/breaking-free-from-boyhood-stereotypes-action-steps-for-parents-and-content-creators/
(3) Celosvětový průzkum společnosti Gillette, zdroj: GFK brand Health Tracker, Global Average, 2021
(4-6) průzkum společnosti Gilette 2022 prováděný s Dynata