Technologie Informace

STYLER_TECHTAB_highres-(3)

Informace o použití baterie

TRIMMER_-BATERY-TAB-png_TEXT


Vyjměte baterii, pokud se vibrace zpomalí nebo zastaví. Nenechávejte v přístroji prázdnou baterii. Baterie vyměňujte pouze v suchém prostředí.

Baterie recyklujte v souladu s místními předpisy. Upozornění: Alkalickou baterii AA instalujte správně z hlediska polarity (+/-), aby nedošlo ke zkratování jejích pólů.

Pokud baterie vyteče, přístroj očistěte vlhkým hadříkem a umyjte si ruce. Pokud se jakýkoliv materiál z baterie dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepolykejte. V případě spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Hodnocení a recenze

Ratings And Reviews Disclaimer